Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Janneke Giliam for De Telegraaf
May 15 ’17

Vlogger én rolmodel? — YouTube-ster Marit Brugman wil hulp bieden aan jongeren met problemen

Vroeger waren acteurs en tv-sterren rolmodellen voor de jeugd, maar de jongere van nu kijkt nauwelijks nog televisie. Daarentegen zit 86% van de 15 tot 19-jarigen regelmatig op YouTube, waarvan de helft zelfs dagelijks. Vloggers met veel volgers hebb…

auteur

Get notified of new articles from this auteur