Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Angélique van Beers for De Ondernemer
Dec 01 ’15

De omrijkaas van Esther

Ze voelt zich trots als er klanten bij haar in de zaak staan met volle Albert Heijntassen. "In de supermarkt zijn ze verleid door de uitgestalde kazen, maar ze komen toch naar mij", zegt Esther van den Bogaard (40) in het Brabants Dagblad. Terwijl ve…

auteur

Get notified of new articles from this auteur