Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Theo van der Waals for Brabants Dagblad
Jul 09 ’14

Bouw met slim beleid voor senioren — Het is niet vanzelfsprekend dat de vergrijzing tot de bouw van meer seniorenwoningen moet leiden.

Wat is er tegen deze logica in te brengen: vrijwel elke gemeente vergrijst, dus er komen meer senioren en dan zijn er meer seniorenwoningen nodig? Deze redenatie is simpel maar onjuist. Trendmatig denken door beleidsmakers is gevaarlijk. Jarenlang is…

auteur

Get notified of new articles from this auteur