Article

Jul 22 ’16

Leerplicht voor ouderen? 4 op de 5 bezoekers PlusOnline zeggen 'nee'

In Scandinavië wordt een leerplicht voorgesteld voor 60-plussers, zodat zij hun kennis kunnen opfrissen en sneller een baan vinden als ze werkloos zijn. We vroegen wat u van zo'n leerplicht zou vinden.

Uitslag van de stelling: 20% eens, 80% oneens.

'Het brein moet geactiveerd worden'…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs