Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Roel Veenhuizen for De Telegraaf
Aug 12 ’16

Sluikreclame

Ik verbaas me over de reclametoevoegingen tijdens samenvattingen van voetbalwedstrijden bij Studio Sport. Steeds verschijnen er naast de doelpalen ingemonteerde reclamebeelden, terwijl het voetbalveld al is vergeven van elektronische reclameborden. B…

auteur

Get notified of new articles from this auteur