Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Stephen Ellis for De Groene Amsterdammer
Mar 12 ’14

Afrika’s renaissance (2) — Een nieuwe zeepbel?

De wankele basis van Afrika’s economische groei wordt niet gevormd door een groeiende productie, maar door goedkope leningen.

WE LEZEN veel over het ‘nieuwe’ Afrika, een plek van groeiende middenklassen waar grote hoeveelheden geld kunnen worden verdi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur