Article

Anne De Smet for apache
Aug 28 ’14

Doen we nog langer aan symptoombestrijding of pakken we het echte probleem aan?

De hele discussie rond het energievraagstuk focust voornamelijk op acties gericht op het verzekeren van de bevoorrading. Het achterliggende probleem…

auteur

Get notified of new articles from this auteur