Article

Aug 02 ’20

Uitbannen van racistische algoritmes gaat ten koste van privacy

Door het opnieuw opgelaaide racismedebat staat ook de eerlijkheid van algoritmes weer ter discussie. Maar deze strijd tegen discriminatie kan botsen met…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs

Sander Klous

Dagblad van het Noorden, FD, Leeuwarder Courant, NRC Live