Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sven Hubrecht for De Tijd
Apr 02 ’15

Jan Modaal zal u danken voor de lagere taksen op het schenken van een woning.

Er is eindelijk een consensus over het verlagen van de torenhoge schenkingsrechten op onroerend goed. Dat is goed nieuws voor de middenklasse-Vlaming, veel meer dan voor de zogenaamde grote vermogens.

Geert Bourgeois was not amused toen duidelijk werd…

auteur

Get notified of new articles from this auteur