Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 06 ’15

WIE DENKT AVICII WEL DAT HIJ IS?

PROFIEL De komst van Avicii naar Pinkpop zorgde voor de nodige kritiek. De artiest zou niet thuishoren op het festival. Tegelijkertijd maakt het muziekfestijn een omslag door zich te richten op een jongere doelgroep.

Heeft Avicii zijn naam bedacht toe…