Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Aug 11 ’15

Overhangende takken van de boom van de buurman

Mijn buurman heeft een grote boom in zijn tuin staan, waarvan de takken over mijn terras hangen. Ik heb daardoor nauwelijks zon en de vallende bladeren en andere troep die uit de boom komt zetten bezorgen mij veel overlast. Wat kan ik hier tegen doen…