Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Tom Goulooze for Emerce
Sep 05 ’16

Van 5 naar 65: de rol van CEO in een snelgroeiende organisatie

door: Tom Goulooze

Na het behalen van product/market fit kan het snel gaan met een start-up, maar hoe is het voor een CEO om, tussen al het groeigeweld, de onstuimige werkvloer te managen? We vroegen Marc van Agteren, CEO van Usabilla, wat er gebeurt …

auteur

Get notified of new articles from this auteur