Article

Sep 23 ’16

Pluslezers massaal voor afschaffing eigen risico

Oppositiepartijen in de Kamer willen een einde maken aan het verplichte eigen risico in de zorg. De VVD vindt het huidige systeem juist sociaal. Wij vroegen om uw mening en ontvingen deze reacties.

Uitslag van de stelling 'het eigen risico moet worden…