Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anne Floor Lanting for Dagblad van het Noorden
Aug 19 ’14

Genieten van gezelligheid

Zomer in de stad. Stad in de zomer. Tal van toeristen weten de weg naar Groningen te vinden. Wie zijn ze? Wat doen ze, wat vinden ze hier? Lees het in de dagelijkse vakantierubriek Stadsgasten. Vandaag Jita Veeman, een Groningse die naar Oeganda emig…

auteur

Get notified of new articles from this auteur