Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ruud van Aalst for De Telegraaf
Jun 18 ’15

Dit vind ik leuk

Omdat de overheid de AOW-leeftijd versneld verhoogt, moet ik nu zes in plaats van vijf maanden doorwerken na mijn 65e. Laatste werkdag 25 juli 2016. Laatste salaris ook in juli en de eerste AOW pas in september. Mijn baas bij Plasticum Ede bood aan o…

auteur

Get notified of new articles from this auteur