Article

Rüdiger Safranski for De Groene Amsterdammer
Mar 02 ’16

Essay Hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden — De verloren tijd zit onder de replay-toets

De toegenomen nabijheid in zowel tijd als ruimte heeft een grote invloed uitgeoefend op de manier waarop mensen samenleven. Sprak het tot in de negentiende eeuw vanzelf om het oude voort te zetten, sindsdien is het enkel vernieuwing wat de klok slaat…

auteur

Get notified of new articles from this auteur