Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Geertje Kindermans, Roy de Kleijn for NEMO Kennislink
Feb 16 ’16

‘De vrije wil? Natuurlijk bestaat die!’ — Interview met bewustzijnsfilosoof Daniel Dennett

“Als we onder druk een contract tekenen, is het geen vrije wil. Beloven we iets, dan is dat wel onze vrije wil.” De Amerikaanse denker Daniel Dennett werpt zich op als beschermheer van onze vrije wil. Cognitiewetenschapper Roy de Kleijn en journalist…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs