Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ron Maat for De Stentor
Apr 11 ’15

Plan voor centrum Biddinghuizen is financieel nog lang niet rond

DRONTEN - De plannen voor ontwikkeling van een multifunctioneel gebied in Biddinghuizen (mfg) passen niet binnen het afgesproken budget.

Uit het haalbaarheidsonderzoek, dat de Stichting heeft laten uitvoeren, blijkt dat het mfg niet kan worden gereali…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ron Maat

BN DeStem, Brabants Dagblad, De Stentor, Eindhovens Dagblad