Article

Roger Engelberts, Han Swinkels for Brabants Dagblad
May 17 ’14

Geef de voorlopers een bonus — De Brabantse plattelandseconomie heeft nieuw elan nodig. Het is hoog tijd voor ontregelen, ontschotten en ontgrenzen.

De Brabantse veehouderij is de afgelopen decennia verworden van vertrouwenwekkende smeltkroes (KPJ, NCB, oogstdankviering) tot kruitvat vol wantrouwen. En als het volk zich roert, schiet de overheid in de vaste stuip. Een antireflex van meer regeldru…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs