Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anja Thijs-Rademakers for Eindhovens Dagblad
Oct 01 ’14

Van Gijzel slaat de plank mis — Dat in de Brainportregio nog te weinig bestuurlijk wordt samengewerkt, valt niet de kleine gemeenten te verwijten.

Afgelopen zondag zond de VPRO een boeiende aflevering uit van het programma Tegenlicht. Daarin kwam burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven uitgebreid aan het woord over het succes van onze regio. Op de voor hem kenmerkende wijze toonde hij zich ee…

auteur

Get notified of new articles from this auteur