Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annemieke Pot for PlusOnline
Feb 08 ’16

Winter wonder crémes — Help je huid van schraal naar soepel

De huid krijgt het in dit jaargetijde zwaar te verduren. Natuurlijk kan een crème geen wonderen verrichten, maar je kunt de schade (droogte-rimpels!) wél beperken door te smeren met een goed product.

Tegen de winterse elementen kan een jonge, gezonde …

auteur

Get notified of new articles from this auteur