Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Rosanne Kropma for Trouw
Mar 27 ’15

Kijken, wachten en dan toeslaan

Politiecommissaris Leen Schaap leidt al 25 jaar ontruimingen van kraakpanden in Amsterdam. Trouw volgde hem voor en tijdens de ontruiming van de Tabakspanden, het grootste en oudste krakersbolwerk van Amsterdam.

Dinsdag 10 maart. Hoofdbureau politie A…

auteur

Get notified of new articles from this auteur