Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ben Kuiken for NU.nl
Sep 06 ’14

Alle dagen PRET!

Na de vakantie weer met buikpijn naar het werk gegaan? Waarom zorgen werkgevers er niet voor dat medewerkers zich goed voelen?

Door Ben Kuiken  De vakantie is weer voorbij, we mogen weer aan de slag. Maar voor veel mensen is dat nauwelijks een feest. …

auteur

Get notified of new articles from this auteur