Article

André den Exter for Nederlands Dagblad
May 25 ’16

Gemiste kans in thuishulpvonnis

De huishoudelijke hulp voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten lijkt gered door een uitspraak van de beroepsrechter (ND 19 mei). En toch is dat vonnis een gemiste kans.

Gemeenten voeren sinds 2015 de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ui…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

André den Exter

FD, Nederlands Dagblad, Trouw, de Volkskrant