Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annerieke Goudappel for Vrij Nederland
Feb 17 ’16

HET IDEE — ‘DE VRIJE WIL IS NIET VAN ONS’ — HENK BARENDREGT | OVER BEWUSTZIJN EN DETERMINISME

Wiskundige en boeddhist Henk Barendregt keek zijn existentiële angst recht in de ogen en wist hem te temmen. ‘Het “ik” bestaat niet als degene die de touwtjes in handen heeft. Ook al denken we van wel.’

D e hal staat vol met de bloemen die hij na zijn…

auteur

Get notified of new articles from this auteur