Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Annemarij van der Meulen for de Volkskrant
Jan 18 ’14

Nieuwe topman komt vaker met slecht nieuws - en soms blijft dat zo

Het is een bekend fenomeen bij nieuwe bestuursvoorzitters: kort na het aantreden een winstwaarschuwing afkondigen. Het lijkt voor kersverse topmannen een goed moment om af te rekenen met het verleden, zelf een nieuwe koers in te zetten en er sterker …

auteur

Get notified of new articles from this auteur