Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Arie Delwel for de Volkskrant
Oct 23 ’14

Brief van de dag — Neem een asielkind in huis

Het artikel over de overbelasting van onderwijzers door asielkinderen in hun klas (Ten eerste, 20 oktober) bracht een jeugdherinnering boven, en een suggestie.

Kan de onderwijzer de kinderen in zijn klas vragen om hun ouders te vragen of zij een zelfg…

auteur

Get notified of new articles from this auteur