Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Steye Raviez for Vrij Nederland
May 12 ’16

Louis van Gasteren, vloekend en tierend door de kamer

Steye Raviez was jarenlang vaste fotograaf bij Vrij Nederland. In 1990 had hij een hallucinerende ontmoeting met de deze week overleden filmmaker Louis van Gasteren. Dat was precies op de dag dat Van Gasteren werd beschuldigd van de veelbesproken roo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur