Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 22 ’15

Hardrijden in Schoondijke mogelijk voorbij na herinrichting centrum

SCHOONDIJKE - In Schoondijke wordt, sinds de aanleg van de rondweg, erg hard gereden. Automobilisten komen, doordat het er veel rustiger is geworden, nauwelijks nog belemmeringen tegen en kunnen vol het gas intrappen.

Dat bleek woensdag tijdens het ke…

auteur

Get notified of new articles from this auteur