Article

Allard Huitema for Quest
Dec 17 ’15

Wie heeft als laatste iets aan de Bijbel veranderd of toegevoegd?

De Bijbel is in feite een canon van verhalen. Het jongste deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament, bestaat uit 27 boeken. Over de auteurs van die geschriften en de precieze datering ervan valt weinig met zekerheid te zeggen. Wat op schrift staat, zi…

auteur

Get notified of new articles from this auteur