Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Sam van der Loo for Noordhollands Dagblad
Jan 30 ’17

Nieuwe dreun voor Compaen

Een week nadat de volleyballers van Compaen de beladen derby tegen Zaanstad kansloos met 3-0 verloren, deelde degradatiekandidaat Dordrecht een nieuwe dreun uit aan de Oostzaners: 1-3.

Na afloop van het duel dook het Compaen-kamp direct de kleedkamer …

auteur

Get notified of new articles from this auteur