Article

Anton van Zantbeek for De Tijd
Aug 25 ’16

Verlaat de onzalige gedachte om de factuur weer bij de beleggers te leggen

De verlaging van de vennootschapsbelasting mag niet afgewenteld worden op de belegger. Nederland gaf eerder aan hoe het wel moet.

De Tijd blokletterde gisteren dat er concrete voorstellen op tafel liggen om de vennootschapsbelasting naar 20 procent te…

auteur

Get notified of new articles from this auteur