Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Anouk Hagen for Quest
Mar 19 ’15

Rusten je hersenen uit?

Ja, tijdens je slaap rust je brein uit. Maar dat betekent niet dat er geen activiteit is. Overdag communiceren hersencellen schijnbaar willekeurig door elkaar heen, terwijl ze ’s nachts allemaal precies tegelijk een signaal afgeven. Wat daarvoor de e…

auteur

Get notified of new articles from this auteur