Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bart Jiungmann for de Volkskrant
Jul 09 ’14

Interview Merijn Zeeman, ploegleider Belkin — 'Wielrennen was een achterlijke sport, maar er is veel veranderd'

De Belkin-ploegleiders hebben vrijwel het hele Tourparcours tot in detail verkend. Vorig jaar leidde dat tot succes in een waaieretappe. En nu?

Zodra het vraaggesprek met Merijn Zeeman is afgelopen, springt hij overeind en zegt: 'Ga ik nu nog even mij…

auteur

Get notified of new articles from this auteur