Article

Hoe Hoekstra en KLM de piloten in het gareel dwongen

In ruil voor een steunpakket eiste het kabinet harde bezuinigen op personeelskosten bij KLM.

KLM rekende erop dat ze alle vakbonden mee zou krijgen en…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs