Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Andrés Martinez for Nederlands Dagblad
Nov 16 ’15

Waarom moslimterroristen voetbal haten

De aanslag op het voetbalstadion in Parijs was een oorlogsverklaring. Veiligheidsdiensten en voetballiefhebbers moeten daar rekening mee houden.

Een verrassing is het niet, dat de ‘strijders van het kalifaat’ de voetbalwedstrijd Frankrijk-Duitsland al…

auteur

Get notified of new articles from this auteur