Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bas Bakkenes for Business Insider
Jun 23 ’14

6 zekerheden waar de bank om kan vragen bij bedrijfsfinanciering

COLUMN – Met uitsluitend een goed bedrijfsidee een zakelijke financiering aanvragen? Voor de meeste banken is dat niet meer voldoende.

Zij hanteren minimumeisen met betrekking tot het eigen vermogen en vragen aanvullende zekerheden op het moment dat d…

auteur

Get notified of new articles from this auteur