Article

Aug 19 ’16

Schaf het fiscaal genaderecht (nog) niet af.

Het fiscaal genaderecht is soms een antwoord op de complexe fiscaliteit in ons land.

Onlangs raakte bekend dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt vorig jaar in 301 dossiers gebruik heeft gemaakt van zijn genaderecht om belastingboetes en bela…

auteurs

Get notified of new articles from this auteurs