Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Thea Hilhorst for Joop
Jun 20 ’16

Stop met wegkijken terwijl er mensen sterven

Vandaag is World Refugee Day, een door de VN ingesteld moment om aandacht te vragen voor vluchtelingen. Ik moet vooral denken aan de mensen die geen vluchteling meer zijn, omdat ze op weg naar Europa zijn verdronken. Volgens de Internationale Organis…

auteur

Get notified of new articles from this auteur