Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Thijs Jaarsma for Quest
Nov 19 ’15

Waarom is de ene griep veel gevaarlijker dan de andere?

Plotseling hoge koorts, hoofdpijn, een droge hoest en een flinke spierpijn. Elk jaar duikt de griep op en wordt een deel van ons ziek. Bijna iedereen wordt ook gewoon weer beter. Maar eens in de tien tot vijftig jaar is de griep ineens veel ernstiger…

auteur

Get notified of new articles from this auteur