Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Bart Keer for Trouw
Apr 02 ’16

Referendum: keus tussen twee kwaden

De uitkomst van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne doet er eigenlijk niet toe, aldus Bart Keer. Of het nu een ja of een nee wordt, de verhoudingen staan op scherp.

Het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne is een wange…

auteur

Get notified of new articles from this auteur