Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ad van der Velde for BN DeStem
Jul 08 ’15

Zes mensen in voor raadhuis Chaam

CHAAM - Op de kijkdag voor het raadhuis in Chaam, die 30 juni plaatsvond, hebben zich volgens wethouder Bert van Dijk vijf mensen gemeld. Van Dijk: „Gisteren meldde zich een zesde belangstellende, die er een kantoor wil vestigen”, aldus Van Dijk.

Wat …

auteur

Get notified of new articles from this auteur