Article

Sophie van Leeuwen for Het Parool
Feb 12 ’15

Kindsoldaten: Jaarlijks worden in Congo nog 1800 kinderen geronseld — 'Na vier jaar vechten ben ik gevlucht'

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Sophie van Leeuwen

Dagblad van het Noorden, Het Parool, Leeuwarder Courant, Vrij Nederland