Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Pol Van Camp for DeWereldMorgen
Apr 28 ’16

Ook Bart De Wever en zijn NV-A ministers hebben onze waarden niet verdedigd

foto Belga

Onlangs haalde Bart De Wever in het TV programma “Ter Zake”scherp uit naar Duits bondskanselier Angela Merkel. Dat is niet de eerste keer want Merkel is de favoriete schietschijf voor BDW en de NV-A als het gaat over de vluchtelingenproblem…

auteur

Get notified of new articles from this auteur