Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Carien Rövekamp for nrc.nl
Apr 26 ’14

Wetenschappelijke integriteit Waarom is deze promovenda nog bang voor openbaarheid?

Met stijgende verbazing las ik de rubriek ‘Onrust en rumoer’ (Wetenschapsbijlage, 19/20 april) over het door een jonge onderzoekerster aangetoonde plagiaat door een hoogleraar en de reacties binnen de bewuste universiteit hierop.

Heeft de commissie-Le…

auteur

Get notified of new articles from this auteur