Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Dec 29 ’14

Solden: zo koop jij minder maar betere kledij

Style Aanstaande zaterdag is het weer zo ver: op 3 januari zullen heel wat modeliefhebbers naar hun favoriete winkels trekken om er die leuke pull of dat fantastische paar schoenen aan een (hopelijk) laag prijsje te scoren. Barst je kast echter nog u…

auteur

Get notified of new articles from this auteur