Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

Ton Coenen for Joop
Sep 26 ’16

Laten we het weer eens hebben over abortus

De SGP wil de discussie over abortus heropenen, net als het Nederlands Dagblad. Ook de ChristenUnie wil dit onderwerp op de agenda zetten tijdens de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Moeten we opnieuw kijken naar de abortus-wetgeving?Rutgers vindt…

auteur

Get notified of new articles from this auteur

Ton Coenen

Het Parool, Joop, Leeuwarder Courant, Trouw