Follow your first journalist

Create a free Journa account

Search and follow 52.983 automatically recognized authors and receive the latest news of the journalists you follow in a convenient newsfeed and in your inbox. Want to know more?

Sign up with LinkedIn
Already have an account? Log in with Linkedin
Are you a journalist? Create a profile
By signing up you agree to the terms and conditions and the privacy policy.

Article

May 12 ’14

Voorbij de Vlaamse navel: wie beslist waarover de verkiezingen gaan?

Op 25 mei kiezen we onze nieuwe beleidsmakers. Maar hebben we als kiezer ook iets te zeggen over welke thema’s de kandidaten maken of kraken? Ook het Zuiden verdient een plek op de politieke agenda. Want de keuzes die wij op 25 mei maken, hebben gevo…

auteur

Get notified of new articles from this auteur