Article

Nikkie Aarts, Ronald Brus, Eline Bunnik for NEMO Kennislink
Jun 05 ’17

Recht op experimentele medicijnen

Jaarlijks krijgen tienduizenden patiënten in Nederland te horen dat zij zijn uitbehandeld of lijden aan een ziekte die onbehandelbaar is. Terwijl sommige patiënten zullen berusten in hun lot, zullen andere patiënten gaan zoeken en zich afvragen: ‘Is …