Article

Jul 21 ’20

Scheer juist niet alle bedrijven over een kam voor maatschappelijke bv

Niels Bosma en Harry Hummels pleiten in hun opinieartikel dat het kabinet het gehele bedrijfsleven moet stimuleren tot het oprichten van een…